Priporočena, 2023

Izbira Urednika

Razlika med varovanjem in špekulacijami

Terminske pogodbe večinoma uporabljajo hedžerji, špekulanti in arbitri, ki imajo ključno vlogo na trgu. V tem kontekstu se ljudje pogosto soočajo z izrazi hedging in špekulacije, saj so povezani z nepričakovanimi gibanji cen, vendar so različni v številnih razlogih. Hedžiranje izvajajo hedgersi, da se zaščitijo pred tveganjem ali da zmanjšajo tveganje sprememb cene osnovnega blaga.

Nasprotno, špekulanti opravljajo špekulacije, da bi pridobili dobiček od sprememb v razliki med prihodnjo ceno in promptno ceno, saj stavijo na svojo razliko. Torej je tveganje namerno izrabljeno, da se izkoristi dobiček.

V tem članku lahko najdete vse pomembne razlike med varovanjem in špekulacijami, zato si preberite.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoHedgingŠpekulacije
PomenDejanje preprečevanja naložb proti nepredvidenim spremembam cen je znano kot varovanje pred tveganji.Špekulacije so proces, v katerega se vlagatelj vključi v trgovanje s finančnim sredstvom z velikim tveganjem, v upanju na dobiček.
Kaj je to?Sredstvo za nadzor nad cenovnim tveganjem.Zanaša se na dejavnik tveganja, v pričakovanju, da bo dobil donose.
VključujeZaščita pred spremembami cen.Nastajajoče tveganje za ustvarjanje dobička iz sprememb cen.
Upravljavci soNesprejemljivo tveganjeLjubitelji tveganj

Opredelitev varovanja

Z izrazom hedging mislimo na metodo obvladovanja cenovnega tveganja. Uporablja se za zmanjšanje ali odpravo verjetnosti znatne izgube ali dobička zaradi gibanja cene osnovnega sredstva (tj. Blaga ali finančnega instrumenta), ki ga je utrpel vlagatelj. To je mogoče samo z držanjem nasprotnih pozicij na dveh različnih trgih, da bi izravnali tveganje izgube. Torej, če je izguba / dobiček v denarnem položaju zaradi nihanja cen, se lahko izravna z gibanjem cen terminske pozicije.

Opredelitev špekulacij

Izraz špekulacije se nanaša na postopek nakupa in prodaje sredstva, ki vključuje precejšnje tveganje, v upanju, da bo ustvaril dobre donose od pričakovane spremembe ravni cen.

V poskusu, da bi ustvarili ogromen dobiček, špekulanti iščejo priložnost, kjer lahko izkoristijo nihanja v ceni finančnega sredstva. Sredstva so lahko delnice, obveznice, blago, valute, izvedeni finančni instrumenti in druge trgovalne postavke. Ne trgujejo z nobenimi naložbami naključno, ampak prevzemajo izračunano in analizirano tveganje. Tveganje lahko povzroči izgubo začetnih izdatkov v terminski pogodbi ali pa se spremeni v nagrade.

Ključne razlike med varovanjem in špekulacijami

Razlika med varovanjem in špekulacijami se lahko jasno pripravi iz naslednjih razlogov:

  1. Hedging je dejanje preprečevanja naložbe proti nepredvidenim spremembam cen. Proces, v katerem špekulanti trgujejo z osnovnim sredstvom elementa z visokim tveganjem, da bi prinašal dobiček, je znan kot špekulacija.
  2. Varovanje je sredstvo za nadzor ali odpravo tveganja. Nasprotno, špekulacije so odvisne od tveganja, v upanju, da se dobro povrnejo.
  3. Hedging zagotavlja zaščito pred nezaželenimi cenovnimi nihanji. Po drugi strani špekulacije vključujejo nastanek tveganja za ustvarjanje dobička iz sprememb cen.
  4. Hedgerji so nenaklonjeni tveganju, ki zagotavljajo svoje naložbe z varovanjem. Špekulanti so ljubitelji tveganja, ki tvegajo namerno in igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju likvidnosti na trgu.

Zaključek

Preprosto povedano, varovanje pomeni zaščito, tako kot v primeru terminske pogodbe. Pomeni zavarovanje naložbe iz nepredvidenega padca cen v bližnji prihodnosti. Investitorju preprečuje nastanek tveganja, hkrati pa zmanjšuje možnosti za potencialne dobičke.

V špekulacijah, špekulanti, vedno iščejo priložnost, kjer so možnosti za dobičke razmeroma visoke, skupaj z veliko količino tveganja, da bi izgubili začetne izdatke. Imajo izredno pomembno vlogo pri stabilizaciji finančnega trga na način, da ko se običajen vlagatelj izogne ​​uvajanju bolj tveganih finančnih transakcij, špekulanti to storijo. Tako pomagajo pri ohranjanju likvidnosti v gospodarstvu.

Top