Priporočena, 2021

Izbira Urednika

Razlika med narodnostjo in narodnostjo

Celotna svetovna populacija je okoli 8 milijard, ki jo sestavljajo ljudje, ki pripadajo različnim skupinam, kulturam, narodom, rasam itd. Na podlagi narodnosti in etnične pripadnosti je mogoče osebo zlahka identificirati, tj. pripada. Državljanstvo pomeni kraj rojstva osebe, zato je to preprosto nacionalna identiteta posameznika. Po drugi strani pa etničnost odraža kulturno in prednikov identiteto osebe.

Državljanstvo se uporablja za ugotavljanje, v katero državo spada oseba, medtem ko etničnost opisuje družbeno skupino, ki ji oseba pripada. Članek bo pojasnil pomen in razlike med dvema, zato si oglejte.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoEtnična pripadnostDržavljanstvo
PomenEtnična pripadnost se nanaša na identiteto osebe v odnosu do družbene, kulturne ali verske skupine.Državljanstvo pomeni pripadnost osebi v državi, ki opisuje njeno povezavo s politično državo.
Podlaga za identifikacijoJezik, vera, kultura, rasa itd.Rojstvo ali dedovanje
PredstavljaDediščina in prednikiPravni status
Izhaja izEtnično ozadjeGeografska lokacija

Opredelitev etnične pripadnosti

Etničnost lahko razumemo kot podedovani status, odvisno od družbe, v kateri oseba prebiva. To je stanje pripadnosti podskupini prebivalstva, ki ima podobne fizične ali socialne lastnosti. Z drugimi besedami, etničnost je etnična identiteta osebe, ki jo določajo značilnosti, ki temeljijo na poreklu. Karakteristike, ki temeljijo na spustu, označujejo lastnosti, ki so povezane s spustom, tj. Genetsko pridobljene lastnosti in kulturno ali zgodovinsko dediščino.

Etnična pripadnost je kategorija ljudi, imenovanih kot etnična skupina, ki se na podlagi prednikov, družbene in nacionalne dediščine štejejo za drugačne od drugih. Ljudje, ki pripadajo tej skupini, imajo skupne tradicije, zgodovino, jezik ali narečje, kulturo, vedenje, vero, fizični izgled in podobne druge dejavnike, kot so geografska pripadnost določenemu kraju, stil oblačenja, hrana, prepričanja itd.

Na primer : V Indiji, kar 1, 2 milijarde prebivalcev, je mešanica ljudi, ki pripadajo različnim etničnim skupinam, kot so bengali, pandžabi, marati, rajasthani, asamski, bihari in tako naprej.

Opredelitev državljanstva

Državljanstvo je opredeljeno kot status, ki izhaja iz dejstva, da je posamezni narod izvor. Je značilnost individualnosti posameznika, ki je posledica njegovega članstva v narodu.

Z drugimi besedami, narodnost pomeni identiteto velike skupine ljudi, ki imajo pravno povezavo in osebno pripadnost določenemu kraju, ker so tam rojeni. Označuje državo, od koder je posameznik in je državljan. Na primer : indijska, ameriška, britanska, kanadska, južnoafriška, mehiška itd.

Zakonodaja o državljanstvu obravnava njeno določanje in določa pogoje za pridobitev državljanstva. Vendar pa se lahko pridobi z rojstvom, dedovanjem ali naturalizacijo. Državi, oblasti nad osebo podeljuje zaščito države. Pravice in pristojnosti države in njenih državljanov se lahko razlikujejo od države do države. Je psihološka in tako zagotavlja vir domoljubja in samopožrtvovanja.

Ključne razlike med narodnostjo in narodnostjo

Razlika med etnično pripadnostjo in državljanstvom je jasno razvidna iz naslednjih razlogov:

  1. Etnična pripadnost označuje etnično identiteto osebe na podlagi atributov spusta in kulturne dediščine. Po drugi strani pa je narodnost članstvo v državi, ki razkriva odnos posameznika do naroda.
  2. Etnično pripadnost osebe lahko določimo z njegovim / njenim narečjem, kulturo, prehranjevalnimi navadami, slogom oblačenja, raso, fizičnim videzom itd. V nasprotju s tem lahko državljanstvo osebe določi država izvora.
  3. Etnična pripadnost je stanje, ki opisuje dediščino in prednike. Nasprotno pa je državljanstvo pravna identiteta, ki se podeli le osebi, ki je rojena v državi.
  4. Medtem ko etnična pripadnost izhaja iz etnične pripadnosti osebe, nacionalnost prevladuje nad geografsko lokacijo.

Zaključek

Tako ste morda pridobili veliko znanja o narodnosti in narodnosti iz zgoraj navedenih točk. Oba imata pomembno vlogo pri oblikovanju in razvoju identitete. Preprosto povedano, državljanstvo je identiteta naroda, kjer se je rodil, medtem ko je etnična pripadnost identiteta podskupine, iz katere prihaja. Ljudje istega naroda imajo lahko drugačno etnično pripadnost, kot smo razpravljali v našem prvem primeru, prav tako lahko ljudje iste narodnosti pripadajo različnim narodom.

Top