Priporočena, 2020

Izbira Urednika

Razlika med natančnostjo in natančnostjo

Za laično natančnost in natančnost sta sinonimi, toda za osebo, ki sodeluje pri merjenju, ti dve pomenita različen pomen. Medtem ko je natančnost „stanje pravilnosti“, je natančnost „stanje natančnosti“, ljudje pogosto napačno razumejo oba izraza.

Natančnost simbolizira stopnjo skladnosti, medtem ko natančnost kaže obseg obnovljivosti.

V času izvajanja meritev se ta dva razloga vedno upoštevata zaradi njihovega izjemnega pomena na različnih področjih, kot so znanost, statistika, raziskave in inženiring. Zato si oglejmo razliko med natančnostjo in natančnostjo.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoTočnostNatančnost
PomenNatančnost se nanaša na raven soglasja med dejansko meritvijo in absolutno meritvijo.Natančnost pomeni stopnjo variacije, ki je v vrednostih več meritev istega faktorja.
PredstavljaKako natančno se strinja rezultat s standardno vrednostjo?Kako dobro se strinjajo rezultati med seboj?
StopnjaStopnja skladnostiStopnja obnovljivosti
FaktorEnotni faktorVeč dejavnikov
Ukrep odStatistična pristranskostStatistična spremenljivost
Zaskrbljen zSistematična napakaNaključna napaka

Opredelitev natančnosti

Z izrazom „natančnost“ mislimo na stopnjo skladnosti s standardno meritvijo, tj. V kolikšni meri je dejanska meritev blizu standardnemu merjenju, tj. Meri pravilnost in bližino rezultata hkrati s primerjavo z absolutno vrednostjo.

Torej, kolikor bližje je meritev, višja je stopnja natančnosti. V glavnem je odvisno od načina; podatki se zbirajo.

Opredelitev natančnosti

Natančnost predstavlja izenačenost ali ponovljivost meritev. To je stopnja odličnosti, izvedba operacije ali tehnike, ki se uporabljajo za pridobitev rezultatov. Meri obseg, do katerega so rezultati med seboj blizu, tj. Ko so meritve združene.

Zato je višja stopnja natančnosti manjša razlika med meritvami. Na primer: Natančnost je takrat, ko se isto mesto znova in znova udari, kar ni nujno pravilna točka.

Ključne razlike med natančnostjo in natančnostjo

Razlika med točnostjo in natančnostjo je mogoče jasno sestaviti iz naslednjih razlogov:

  1. Stopnja strinjanja med dejansko meritvijo in absolutno meritvijo se imenuje točnost. Stopnja variacije, ki je v vrednostih več meritev istega faktorja, se imenuje natančnost
  2. Natančnost predstavlja bližino meritve z dejansko meritvijo. Po drugi strani pa natančnost kaže bližino posamezne meritve z meritvami drugih.
  3. Točnost je stopnja skladnosti, tj. Stopnja, do katere je meritev pravilna v primerjavi z absolutno vrednostjo. Po drugi strani je natančnost stopnja obnovljivosti, ki pojasnjuje doslednost meritev.
  4. Natančnost temelji na enem dejavniku, natančnost pa temelji na več kot enem dejavniku.
  5. Točnost je merilo statistične pristranskosti, natančnost pa je merilo statistične variabilnosti.
  6. Natančnost se osredotoča na sistematične napake, tj. Napake, ki jih povzroča težava v instrumentu. V nasprotju s tem se natančnost nanaša na naključno napako, ki se pojavlja občasno brez prepoznavnega vzorca.

Zaključek

Torej, če je dejanska meritev visoka natančnost in natančnost, bi bil rezultat brez napak. Če je dejanska meritev natančna, vendar netočna, je rezultat v nasprotju s pričakovanim. Če je dejanski rezultat točen, vendar nenatan, potem obstajajo velike razlike v meritvah. In končno, če dejanska meritev ni niti natančna niti natančna, potem rezultat ne bi imel istočasno pravilnosti in natančnosti.

Top