Priporočena, 2024

Izbira Urednika

Razlika med Visa in MasterCard

Ena od naših skupnih napak glede dveh velikanov za obdelavo plačil, Visa in MasterCard, je, da izdajajo kreditne kartice. Dejstvo pa je, da niso izdajatelji kartic, saj so posredniki med bankami in strankami. Ti dve multinacionalni družbi strankam zagotavljata končno število storitev prek bank in zato nimata nobene interakcije s strankami. Medtem ko MasterCard ponuja tri ravni storitev, so na kartici Visa na voljo le dve ravni storitev.

Ker obe ponujata podobne ugodnosti, ki jih imata obe družbi imetniku kartice, je težko ugotoviti, kateri od teh dveh konkurenčnih plačilnih sistemov je pred drugim. Oglejte si spodnji članek, v katerem smo vam poenostavili razliko med Visa in MasterCard.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoVisaMasterCard
PomenVisa Inc. je podjetje za finančne storitve, ki omogoča elektronski prenos sredstev po vsem svetu.MasterCard Corporation je tehnološko podjetje v mednarodnem plačilnem sektorju, ki obdeluje plačila.
Stopnja koristiDvaTri
Tržna kapitalizacija192, 34 milijarde EUR106, 92 milijarde EUR
Prihodki14, 39 milijarde EUR10, 19 milijarde
Čisti prihodki5, 56 milijarde3, 86 milijarde

Opredelitev vizuma

Visa Inc. je podjetje za plačilno tehnologijo; ki zagotavlja elektronski prenos sredstev po vsem svetu. Gre za multinacionalno korporacijo s sedežem v Foster Cityju, Kalifornija, ZDA. Družba za finančne storitve je znana po zagotavljanju kreditnih, debetnih in predplačniških kartic posameznikom in poslovnim potrošnikom.

Visa Inc. ne izdaja kreditne kartice niti ne daje kreditov neposredno svojim strankam, temveč sodeluje z bankami in finančnimi institucijami ter jim zagotavlja plačilne izdelke pod blagovno znamko Visa. Banke in finančne institucije uporabljajo te produkte, da svojim strankam ponujajo različne storitve, kot so debetne, kreditne, predplačniške itd. Zato izdajateljska družba odloča o obrestih, provizijah, nagradah itd. Za kartice Visa, ki jih ponuja, in tudi za stranke, ki jim kartice ponujajo.

Kadar kupec opravi plačilo s kartico Visa, plačilo prejme družba izdajateljica in ne Visa Inc. Vendar je vir dohodka za kreditno kartico, da zaračunavajo majhen odstotek trgovcem in podjetjem za sprejem kartice Visa, kot način plačila.

Opredelitev MasterCarda

MasterCard je multinacionalno plačilno podjetje, ki se povezuje z bankami in finančnimi institucijami za izdajanje kreditnih kartic z namenom obdelave plačil. Podjetje ima sedež v Harrisonu v New Yorku, ZDA, prej pa je bilo znano z imenom Interbank in Mastercharge.

Podjetje za finančne storitve ponuja različne izdelke, kot so kreditna, debetna, predplačniška in plačilna kartica, pod blagovno znamko "MasterCard", ki jih sprejmejo vsi trgovci po vsem svetu. MasterCard ne izdaja kreditnih kartic ali odobri kreditov strankam; pravzaprav nima neposredne interakcije s strankami. Vendar pa banka ali finančna institucija, s katero podjetje dela, distribuira finančne produkte strankam. Torej pristojbine, obresti in nagrade določi sama banka. Poleg tega banka sprejme odločitev, komu se izda kartica.

Podobno kot v primeru družbe Visa Inc. MasterCard prav tako zasluži denar tako, da prodajalcem zaračuna majhen odstotek za sprejem plačilne kartice MasterCard.

Ključne razlike med vizumoma in kartico MasterCard

V zvezi z razliko med vizumom in skrbniško kartico velja omeniti naslednje točke:

  1. Visa Inc. je podjetje za finančne storitve, ki omogoča elektronski prenos sredstev po vsem svetu. MasterCard Corporation je tehnološko podjetje v mednarodnem plačilnem sektorju, ki obdeluje plačila.
  2. Kartica Visa svojim strankam zagotavlja dve ravni ugodnosti: osnovno raven in podpis Visa. Po drugi strani pa tri ravni ugodnosti zagotavljajo MasterCard, tj. Osnovna raven, World in World Elite MasterCard.
  3. Skupna tržna kapitalizacija MasterCarda avgusta 2016 znaša 106, 92 milijarde EUR, skupna kapitalizacija Visa 192, 34 milijarde EUR.
  4. Prihodek družbe Visa Inc. znaša 14, 39 milijarde USD, MasterCard pa 10, 19 milijarde.
  5. Čisti dobiček družbe Visa Inc. in MasterCard je 5, 56 milijarde oziroma 3, 86 milijarde evrov.

Podobnosti

Visa Inc. in MasterCard sta ameriška multinacionalka, s katero se trguje na javnem trgu in delujejo v sektorju finančnih storitev. Ti dve sta plačilni sistem, ki je sprejet po vsem svetu. Strankam zagotavljajo finančne produkte in delujejo kot posrednik med banko in stranko.

Zaključek

Ker sta ti dve korporaciji finančnih storitev konkurenca, in zato sta njihova industrija, sektor, podjetja, sprejemanje enaki. Ti dve upravljata ugodnosti, kot so nakupni popust, zavarovanje avtomobilov za najem, zaščita pred goljufijami in podobne druge ugodnosti.

Top