Priporočena, 2022

Izbira Urednika

Razlika med progresivnim in regresivnim davkom

Vlada oblikuje davčno politiko z namenom opravljanja različnih funkcij in izpolnjevanja finančnih potreb države z uporabo denarja, prejetega v obliki davka na razvojne projekte. Davek ni nič drugega kot obvezen prispevek, ki ga vlada pobira, ne da bi se sklicevala na kakršno koli korist za davkoplačevalca, v zameno za plačani davek. Po naravi so davki razvrščeni kot progresivni davek, sorazmerni davek in regresivni davek. Progresivni davek se nanaša na davek, ki se povečuje s povečanjem dohodka.

Nasprotno pa je regresijski davek tak, v katerem se stopnja davka zmanjšuje s povečanjem davčne osnove. V tem članku si oglejte, kakšne so razlike med progresivnim in regresivnim davkom.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoProgresivni davekRegresiven davek
PomenMehanizem obdavčevanja, pri katerem se davčna stopnja dviga s povečanjem davčne osnove, se imenuje progresivni davek.Davčni sistem, v katerem davčna stopnja pada z zvišanjem zneska, ki je predmet obdavčitve, se imenuje regresijski davek.
OcenaNa dohodek ali dobiček.Kot odstotek kupljenega sredstva.
Sposobnost plačilaZadeveNi pomembno
VključujeNeposredni davkiPosredni davki
OcenitiMarginalna davčna stopnja presega povprečno davčno stopnjo.Povprečna davčna stopnja presega mejno stopnjo.
KoristiSkupina z nizkimi dohodkiSkupina z visokimi dohodki

Opredelitev progresivnega davka

Progresivni davek je davčni sistem, v katerem se stopnja davka poveča z zvišanjem zneska davka. Skratka, gre za davčni sistem, v katerem je davčna stopnja odvisna od plačilne sposobnosti posameznika, tj. Visok davek se pobira od tistih, ki zaslužijo več od tistih, katerih dohodek je nizek. Zato so davkoplačevalci razdeljeni na podlagi njihove ravni dohodka.

Namen tega davčnega mehanizma je zmanjšati davčno stopnjo ljudi z nižjimi dohodki, saj se davčna stopnja prenaša na ljudi z višjimi dohodki. Poleg tega temelji na ideji, da morajo posamezniki, ki zaslužijo več, plačati več.

Na primer davek od dohodka, pri katerem je davek na dohodek razdeljen na različne stopnje plošč, tj. Kadar koli dohodek presojevalca prečka določeno ploščo, se za njegove dohodke naloži višja stopnja dohodnine.

Opredelitev regresivnega davka

Ko se znesek, ki je predmet obdavčitve, poveča, se splošna stopnja davkov zmanjša, potem pa naj bi bil ta mehanizem obdavčitve regresiven. Preprosto povedano, regresiven davek je tisti, v katerem se visok davek pobira od oseb z nizkimi dohodki in nizkega dohodka.

Regresiven davek se uporablja na enoten način, tj. Davek je pravično naložen vsem potrošnikom ne glede na njihovo raven dohodka, glede na to, kaj imajo v lasti ali kupujejo. Ker pa davek ni povezan z dohodki, je skupina z nizkimi dohodki močno prizadeta zaradi tega, ker mora plačati višji delež svojega dohodka kot davek na potrebe. Zato je učinek davka bolj na revne kot na bogate, saj je razmerje med sposobnostjo davčnega zavezanca in davčno stopnjo obratno.

Na primer, davek na dodano vrednost je pošteno odgovarjal vsem strankam, vendar je nižji del družbe močno prizadet zaradi tega.

Ključne razlike med progresivnim in regresivnim davkom

Razlike med progresivnim in regresivnim davkom se lahko jasno pripravijo iz naslednjih razlogov:

  1. Progresivni davek je mehanizem obdavčevanja, pri katerem se davčna stopnja dvigne s povečanjem davčne osnove. Regresiven davek je davčni sistem, v katerem se davčna stopnja zmanjšuje s povečanjem zneska, ki je predmet davka
  2. V progresivnem davčnem sistemu se davek obračunava na dohodek ali dobiček na podlagi naraščajočega časovnega razporeda. V nasprotju z regresivnim davkom, kjer se davek obračunava kot odstotek sredstva, kupljenega ali v lasti presojevalca.
  3. V progresivnem davčnem sistemu se upošteva plačilna sposobnost presojevalca. Za razliko od regresivnega davka, pri katerem višina dohodka davkoplačevalcev sploh ni pomembna.
  4. Progresivni davek vključuje vse neposredne davke, medtem ko regresiven davek zajema vse posredne davke.
  5. V progresivnem davku je mejna davčna stopnja večja od povprečne davčne stopnje. V nasprotju s tem je v primeru regresivnega davčnega sistema mejna stopnja davka nižja od povprečne davčne stopnje.
  6. V progresivnem davku imajo ljudje z nizkimi dohodki manjšo davčno obremenitev, saj se pojavnost preusmeri na skupino z visokimi dohodki. Po drugi strani pa v regresivnem davčnem sistemu skupina z visokimi dohodki uživa nižjo davčno obremenitev, saj se pojavnost preusmeri v skupino z nizkimi dohodki.

Zaključek

Obdavčitev je del javnofinančne politike, katere cilj je doseči nacionalne cilje. Ima ključno vlogo, saj je eden glavnih virov financiranja države. Regresiven davek je ravno nasprotno od progresivnega davka, tako kot pri progresivnem davku, stopnja davčnega napredka z nizke na visoko, medtem ko pri regresivnem davku stopnja davka napreduje z visoke na nizko.

Top