Priporočena, 2023

Izbira Urednika

Razlika med sodnikom in sodnikom

Pravosodje je organ ustave, ki skuša zaščititi interese državljanov. To je končni organ, ki razlaga pravne zadeve in ustavne ureditve. Ima pomembno vlogo pri uveljavljanju zakonodaje in odločanju v sporih med državljani, državami in drugimi strankami. Sodišča ohranjajo pravno državo v državi za zaščito pravic. Sodniki vodijo sodišča, tj. Vrhovno sodišče, višje sodišče in druga podrejena sodišča.

Sodniki niso popolnoma enaki sodnikom, katerih pristojnosti so sorazmerno manjše od sodnikov. Pristojnost sodnika je na splošno okrožje ali mesto. V tem odlomku članka lahko najdete razliko med sodnikom in sodnikom.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoSodnikSodnik
PomenSodnik imenuje lokalnega sodnega uradnika, ki je tako imenovan za upravljanje in izvrševanje zakonodaje v pristojnosti.Sodnik pomeni sodnega uradnika, ki izvršuje zakon v pristojnosti in je imenovan za odločanje o zadevah na sodišču.
PrimeriLokalni in manjši primeriResni in zapleteni primeri
Sodna pristojnostMajhnaPrimerjalno velika
Imenoval ga jeVišje sodišče in državna vladaPredsednik in guverner
KvalifikacijaAli ne sme imeti pravne kvalifikacijeImeti mora pravno kvalifikacijo.
Smrtna kazen in življenjska zaporaSodnik nima pooblastila, da izreče kazen zapora in smrtno kazenSodnik je pooblaščen, da izreče kazen za doživljenjsko zaporno kazen in smrtno kazen

Opredelitev sodnika

Sodnik pomeni manjšega sodnega uradnika, ki upravlja zakon na določenem območju, tj. V okrožju ali mestu. On / ona je nekdo, ki sliši civilne ali kazenske zadeve in presodi. Vrste sodnikov so:

 • Sodni sodnik : Po posvetovanju z Višjim sodiščem lahko državna vlada sporoči število sodišč sodnikov prve stopnje in drugega razreda v vsakem okrožju. Sodni sodnik je podrejen glavnemu sodnemu sodniku in ga vodi sodnik.
  Prvi sodni sodnik lahko izreče kazen zapora za največ 3 leta ali denarno kazen do Rs. 5000 ali oboje. Sodni sodnik drugega razreda je znan kot sodišče najnižje ravni in lahko izreče kazen za največ 1 leto ali globo do Rs. 5000 ali oboje.
 • Glavni sodni sodnik : prvostopenjski sodni sodnik je imenovan za glavnega sodnega sodnika na višjem sodišču v vsakem okrožju. Glavni sodni sodnik je podrejen in pod nadzorom sodnega sodnika. Imajo pooblastilo, da naložijo vsako kazen ali zaporno kazen, vendar ne več kot sedem let.
 • Metropolitan Magistrate : Mesta z več kot milijon prebivalci se štejejo za metropolitanska območja, sodniki, imenovani za taka območja, pa se imenujejo metropolitanski sodnik. Metropolitski sodnik poroča sodniku na seji in je podrejen glavnemu metropolitanskemu sodniku.
 • Izvršni sodnik : Po presoji vlade se izvršilni sodniki imenujejo v okrožju. Od teh izvršnih sodnikov je eden imenovan za okrožnega sodnika in enega za dodatnega okrožnega sodnika.

Opredelitev sodnika

Splošni pomen sodnika je tisti, ki presodi. Po zakonu je sodnik opisan kot sodni uradnik, ki vodi sodne postopke in je izvoljen za obravnavo in izdajo sodne odločbe o pravnih zadevah ob upoštevanju različnih dejstev in podrobnosti zadeve. Glede na pristojnost sodišča se pooblastila, funkcije in način imenovanja razlikujejo.

Sodnik odloča, bodisi sam bodisi s sodnim odborom na podlagi pravnih vprašanj. V vlogi arbitra med strankama, ki ugovarjajo, odloča na sodišču, pri čemer upošteva priče, dejstva in dokaze, ki so jih predložili tožilci in zagovorniki ter argumenti zadeve.

Indijski predsednik imenuje sodnike vrhovnega sodišča, predsednik pa imenuje sodnike na višjem sodišču po razpravi z vrhovnim sodnikom Indije in guvernerjem zadevne države.

Okrožne sodnike imenuje guverner po posvetovanju z Višjim sodiščem omenjene države. Sodnika na seji imenuje Višje sodišče za vsako delitev zasedanj in ima pooblastilo, da naloži smrtno kazen v tožbi.

Ključne razlike med sodnikom in sodnikom

Razlike med sodnikom in sodnikom se lahko jasno oblikujejo v naslednjih prostorih:

 1. Sodnika lahko opišemo kot osebo, ki arbitrira, tj. Tistega, ki izreče sodbo nekomu ali zadevi na sodišču. Nasprotno, sodnik je regionalni sodni uradnik, ki ga izvolijo sodniki višjega sodišča zadevne države za vzdrževanje javnega reda in miru na določenem območju ali območju.
 2. Sodnik za presojo o majhnih in manjših zadevah. Pravzaprav sodnik predloži predhodno sodbo v kazenskih zadevah. V nasprotju s tem pa sodnik skrbi za resne in zapletene primere, v katerih je poznavanje prava in zmožnosti osebne presoje zelo potrebno.
 3. Pristojnost sodnika je sorazmerno manjša od pristojnosti sodnika.
 4. Sodnega sodnika in glavnega sodnega sodnika imenuje višje sodišče, medtem ko guverner imenuje okrožnega sodnika. Nasprotno pa predsednik imenuje sodnika vrhovnega sodišča, medtem ko sodnike na višjih sodiščih imenuje predsednik po posvetovanju z indijskim predsednikom in guvernerjem določene države.
 5. Sodnik lahko ali ne sme imeti pravne kvalifikacije, sodnik, ki je tako imenovan, mora imeti pravno izobrazbo, prav tako pa mora biti pravnik na sodišču.
 6. Sodnik je pooblaščen, da izreče kazen zapora za določen mandat in denarno kazen. Za razliko od sodnikov imajo pristojnost, da izrečejo kazen za doživljenjsko zaporno kazen in celo smrt v hudih kaznivih dejanjih.

Zaključek

Sodnik je nekdo, ki ima na sodišču pravico odločanja o določeni zadevi. Razsodba sodnika vrhovnega sodišča je dokončna in pritožbe ni mogoče vložiti. Po drugi strani pa je sodnik bolj kot skrbnik, ki skrbi za zakon in red na določenem območju.

Top