Priporočena, 2022

Izbira Urednika

Razlika med vmesno dividendo in končno dividendo

Dividenda pomeni tisti del dobička družbe, ki se ne zadrži v poslu, ampak ga družba razdeli med svoje delničarje, kot donos od svojih naložb na podlagi delnic, ki jih imajo. Dividende, ki jih je družba napovedala na koncu poslovnega leta, ki jo je priporočil upravni odbor, so na skupščini družbe znane kot končna dividenda.

Pri vmesni dividendi, ki jo razglasi uprava družbe med dvema skupščinama delničarjev, ko zasluži presežek dobička, v katerem je izkazana dividenda. V tem odlomku bomo govorili o razlikah med vmesno dividendo in končno dividendo.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoZačasna dividendaKončna dividenda
PomenVmesna dividenda je tista, ki je prijavljena in plačana sredi obračunskega leta, tj. Pred zaključkom računov za leto.Končna dividenda pomeni dividendo, ki jo razglasi uprava družbe, na letni skupščini družbe, po zaključku poslovnega leta.
ObvestiloPriporoča upravni odbor in ga odobrijo delničarji.Napoveduje odbor direktorjev.
Čas prijavePred pripravo računovodskih izkazov.Po pripravi računovodskih izkazov.
PreklicLahko se prekliče s soglasjem vseh delničarjev.Ni ga mogoče preklicati.
Stopnja dividendeManjPrimerjalno višje
StatutDeklarira se samo, če izdelki izrecno dovoljujejo izjavo.V členih ne zahteva nobene posebne določbe.

Opredelitev začasne dividende

Začasno dividendo je mogoče razumeti kot dividendo, ki jo napovedujejo direktorji družbe pred ugotovitvijo letnega poslovnega izida in letne skupščine družbe (AGM), to je kadar koli med dvema zaporednima letnima skupščinama. Napoveduje jo upravni odbor, vendar pa je zanj potrebno soglasje delničarjev.

Vmesna dividenda se izplačuje bodisi iz zadržanega čistega dobička v izkazu poslovnega izida ali iz dobička obračunskega leta, v katerem naj bi se napovedala dividenda.

Kadar podjetje izgubi v skladu s finančnimi evidencami iz predhodnega četrtletja, stopnja vmesnih dividend ne sme biti višja od povprečne dividende, ki jo je družba prijavila v zadnjih treh letih. Ko je dividenda prijavljena, se mora znesek dividende, ki ga je predlagala družba, deponirati v petih dneh od datuma izjave na ločenem bančnem računu.

Opredelitev končne dividende

Končna dividenda pomeni dividendo, ki jo družba objavi po objavi računovodskega izkaza za poslovno leto v skupščini delničarjev družbe, ter ugotovi finančno stanje in pozicijo dobičkonosnosti. Ko je končna dividenda razglašena, postane obveznost, ki je izvršljiva zoper družbo.

Izjava o dividendi se obravnava kot navadna dejavnost, sklenjena na skupščini družbe. Pred razglasitvijo dividende je družba dolžna del dobička prenesti v rezervo družbe. Zato lahko podjetje prosto odloča o znesku, ki ga je treba prenesti v rezerve.

Če v primeru, da v poslovnem letu ni dobička ali katerega koli dobička, ali kakršen koli nerazdeljeni dobiček, ki bi ga razglasili za dividendo, se dividende razkrijejo iz rezerv, po določbah, ki jih je sprejela vlada, vendar le iz prostih rezerv. .

Ključne razlike med vmesno dividendo in končno dividendo

Razlike med vmesno dividendo in končno dividendo so podrobno predstavljene:

  1. Dividenda, ki se napove in izplača sredi obračunskega leta, tj. Pred dokončanjem računov za leto, se imenuje vmesna dividenda. Po drugi strani pa se dividenda, ki jo je razglasil upravni odbor, na letni skupščini družbe, po zaključku poslovnega leta, imenuje končna dividenda.
  2. Upravni odbor priporoča vmesno dividendo, vendar jo odobrijo delničarji družbe. Nasprotno pa končne dividende priporočajo direktorji, o katerih se glasuje in jih potrdi na letni skupščini, po ugotovitvi dobička.
  3. Začasna dividenda je objavljena pred dokončanjem računov družbe. Nasprotno pa se končna dividenda objavi po pripravi računovodskih izkazov družbe.
  4. Vmesno dividendo je mogoče preklicati s soglasjem vseh delničarjev, ko pa se objavi končna dividenda, je ni mogoče razveljaviti.
  5. Stopnja vmesne dividende je vedno nižja od stopnje končne dividende.
  6. Začasne dividende je mogoče napovedati le, če je statut družbe izrecno enak. Nasprotno, v primeru končne dividende take zahteve ni.

Zaključek

Dividende so razporeditev dobička, ki omogoča delničarjem vrnitev zneska, ki so ga vložili. Medtem ko je vmesna dividenda povezana z delom leta, običajno šest mesecev, končna dividenda pripada celotnemu letu, tj. Proračunskemu letu. Končne dividende se prijavijo in izplačajo na letni ravni, ko je za poslovno leto znano, da je bil dobiček izplačan, medtem ko se vmesne dividende izplačajo iz presežka dobička (nerazdeljenih) prejšnjih let.

Top