Priporočena, 2022

Izbira Urednika

Razlika med atomom in molekulami

V vašem okolju ste morda opazili, da je na milijone predmetov, ki so ustvarjeni iz materije in je sestavljena iz molekul, ki so kombinacija dveh ali več atomov, povezanih skupaj. Skratka, atomi so združeni in tvorijo molekulo, ki uteleša predmete okoli nas. Celotno vesolje je sestavljeno iz atoma in so tako majhni delci elementa, da jih ne moremo videti skozi golo oko ali celo z mikroskopom, vendar obstajajo v vsakem predmetu in so pod vplivom našega dejavnosti.

Kakšna je razlika med atomi in molekulami, je osnovno vprašanje, ki se pojavi v mislih vsakega študenta kemije. Pogosto se srečujejo s težavami pri njihovem pravilnem razumevanju, saj sta obe dve majhni prepoznavni enoti.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoAtomMolekula
PomenDrobni del kemičnega elementa, ki lahko obstaja ali pa ne obstaja neodvisno, se imenuje atom.Molekule se nanašajo na niz atomov, ki jih drži vez, kar označuje najmanjšo enoto spojine.
ObstojLahko ali ne obstaja v prosti državi.Obstaja v prostem stanju.
VključujeJedra in elektroni.Dva ali več, enakih ali različnih atomov, kemično vezanih.
OblikaOkroglaLinearni, kotni in trikotni
VidnostNiti viden z golimi očmi, niti povečevalni mikroskop.Ni viden s prostim očesom, lahko pa ga vidimo s pomočjo povečevalnega mikroskopa.
ReaktivnostZelo reaktivno, z nekaterimi izjemamiPrimerjalno manj reaktivni.
BondJedrska vezKovalentna vez

Opredelitev Atoma

Izraz "atom" v kemiji predstavlja osnovno enoto navadne snovi, ki obstaja v prostem stanju in vsebuje vse kemijske lastnosti. To je neskončno majhen delček, ki značilno identificira kemični element. Sestavljen je iz pozitivno nabitega jedra in obdan z negativno nabitimi elektroni.

Jedro je sestavljeno iz protonov in nevtronov, ki se združujejo na sredini atoma. Ti protoni in nevtroni imajo skoraj enake mase, vendar se spreminjajo v naboju, kar pomeni, da prvi nosijo pozitivni naboj, medtem ko drugi ne nosijo električnega naboja. Pozitivni naboj v atomu je enak negativnemu naboju. Tako je električno nevtralen. Poleg tega so protoni in nevtroni sestavljeni iz sestavin, tj. Kvarkov in gluonov.

Primer : H, He, Li, O, N

Opredelitev molekul

Molekula je majhna enota snovi, ki obstaja v prostem stanju in predstavlja kemijske lastnosti snovi.

Ko sta dva ali več atomov zelo blizu drug drugemu, tako da lahko elektroni atomov medsebojno vplivajo drug na drugega, kar povzroči privlačnost med atomi, imenovano kot kemična vez. Kemična vez poteka kot posledica izmenjave elektronov med atomi, posebej znanega kot kovalentna vez. Torej, ko sta dva ali več atomov združena skupaj kot ena enota, s pomočjo kovalentne vezi, tvori molekulo.

Če en ali več enakih atomov obstaja kot enota, neodvisno, je znana kot molekula elementa, če pa sta dva ali več spremenljivih elementov združena v določenem razmerju po masi, da se ustvari enota, ki obstaja prosto, je kot molekula spojine.

Primer : H20, C02, NO2, CH4

Ključne razlike med atomom in molekulami

Razliko med atomom in molekulo lahko jasno narišemo iz naslednjih razlogov:

  1. Atom je opredeljen kot najmanjša enota elementa, ki lahko ali ne obstaja neodvisno. Po drugi strani pa molekula pomeni niz atomov, ki jih drži vez, ki označuje najmanjšo enoto spojine.
  2. Atomi lahko ali pa ne obstajajo v prostem stanju, vendar molekule obstajajo v prostem stanju.
  3. Atomi sestavljajo jedro (ki vsebuje protone in nevtrone) in elektrone. Obratno pa molekula obsega dva ali več enakih ali različnih atomov, ki so kemično kombinirani.
  4. Oblika atoma je sferična, medtem ko so molekule lahko linearne, kotne ali pravokotne oblike.
  5. Atomi so zelo reaktivni, tj. Sodelujejo v kemijski reakciji brez dodatnega razkroja v subatomske enote. Vendar to ne velja za atome žlahtnih plinov. Nasprotno, molekule so manj reaktivne, saj ne sodelujejo v kemijski reakciji.
  6. Atomi imajo jedrno vez, saj povzročajo elektrostatično privlačnost med jedrom in elektronom. V nasprotju s tem obstaja kemijska vez med atomi molekule, tako da zajema enojne, dvojne ali trojne vezi.

Zaključek

Na splošno obstajajo nekatere razlike v teh dveh temah. Obe sta majhni enoti, toda ker so molekule sestavljene iz atomov, je velikost atoma veliko manjša od molekule. Poleg tega, da tvorijo ione, atomi pridobijo ali izgubijo elektrone, kar ni v primeru molekule.

Top