Priporočena, 2022

Izbira Urednika

Razlika med kinetično energijo in potencialno energijo

Energija pomeni sposobnost objekta za opravljanje dela. To je nekaj, kar ni mogoče ustvariti ali uničiti, temveč se lahko le preoblikuje. Objekt izgubi energijo, ko opravlja delo, medtem ko energijo pridobi, ko se na njem opravi delo. Energija je široko razvrščena kot kinetična energija in potencialna energija. Medtem ko je kinetična energija energija, ki jo objekt vsebuje zaradi določenega gibanja.

Po drugi strani pa je potencialna energija shranjena energija zaradi stanja mirovanja. Ker se obe vrsti energije merita v joulih, se ljudje zlahka zamenjujejo med tema dvema. Zato si preberite članek, ki vam bo pomagal razumeti razlike med kinetično in potencialno energijo.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoKinetična energijaPotencialna energija
PomenKinetična energija se nanaša na energijo, ki je prisotna v predmetu, zaradi svoje lastnosti gibanja.Energija, ki jo vsebina vsebuje zaradi svojega položaja, se imenuje potencialna energija.
PrenosljivostLahko se prenaša med predmeti.Ni mogoče prenesti med predmeti.
Izmerjeno odPostavite seSpodaj
Okoljska relativnaGlede na okolje objekta.Ne glede na okolje objekta.
Enačba0, 5 mv ^ 2, kjer je m = masa in v = hitrostmgh, kjer je m = masa, g = gravitacija in h = višina

Opredelitev kinetične energije

Preprosto povedano, energija gibanja je kinetična energija. Delo, ki je potrebno za pospeševanje predmeta določene mase, od stanja počitka do gibanja. Da bi pospešili predmet, uporabimo silo, skozi katero se energija prenaša iz enega objekta v drugega, zaradi česar se objekt premika z novo in stalno hitrostjo. Prenesena energija se imenuje kinetična energija, določena s hitrostjo in maso objekta, tj. Večja je masa in hitrost, večja je kinetična energija.

Kinetična energija objekta, v gibanju, z določeno hitrostjo, je enaka kot delo, ki je bilo na njem opravljeno. Vsi predmeti, ki so v gibanju ali delovanju, ne glede na vodoravno ali navpično gibanje, imajo kinetično energijo. To je energija, ki jo pridobi predmet zaradi svojega stanja gibanja. Na primer, padanje kokosa, pretok reke, gibanje avtomobila ali avtobusa itd. Različne oblike kinetične energije so:

 • Vibracijska energija
 • Rotacijska energija
 • Translacijska energija

Opredelitev potencialne energije

Izraz potencialna energija pomeni energijo, ki je shranjena v objektu, v mirovanju, kot posledica njegovega položaja glede na ničelni položaj. Energija je shranjena v fizičnem telesu zaradi premagovanja sile narave. Prisotna je v vsakem predmetu, ki ima položaj in maso znotraj polja sile. Na primer: Beležnica na mizi, žogica na vrhu hriba, raztegnjena gumijasta vrvica itd.

Ko se stanje objekta spremeni iz mirovanja v gibanje, se potencialna energija pretvori v kinetično energijo. Prizadeva si, da se objekt vrne v začetni položaj, tj. Stanje počitka, ker deluje proti vsakemu premiku, zato je znan kot obnovitev energije. S povečanjem hitrosti premikajočega se objekta se potencialna energija zmanjša in obratno. Različne vrste potencialne energije so:

 • Gravitacijska energija
 • Elastična energija
 • Električna energija
 • Kemična energija
 • Nuklearna energija

Ključne razlike med kinetiko in potencialno energijo

Spodaj navedene točke so pomembne, kar zadeva razliko med kinetično in potencialno energijo:

 1. Energija, ki se nanaša na predmete v gibanju ali delovanju, se imenuje kinetična energija. Potencialna energija je opredeljena kot energija, ki jo vsebuje predmet, zaradi stanja mirovanja.
 2. Kinetična energija se lahko prenaša med predmeti. Po drugi strani pa potencialne energije ni mogoče prenašati med predmeti.
 3. Medtem ko se kinetična energija meri od samega mesta, se potencialna energija meri od dna.
 4. Kinetična energija je povezana z okoljem gibajočega telesa. V nasprotju s tem potencialna energija ni relativna glede na fizično telo.
 5. Kinetično energijo lahko določimo s hitrostjo / hitrostjo ali maso predmeta v gibanju. Nasprotno pa so dejavniki, ki določajo potencialno energijo, masa, gravitacija in višina / razdalja objekta.

Zaključek

Če povzamemo, lahko rečemo, da je potencialna energija tista, ki se ukvarja s položajem, kinetična energija pa se osredotoča na gibanje. Prvi, je pripravljen za izpust, medtem ko je drugi, je že v gibanju. Kinetična energija temelji na dveh dejavnikih, ki sta hitrost in masa objekta, potencialna energija pa temelji na položaju in stanju objekta.

Top