Priporočena, 2023

Izbira Urednika

Razlika med energijo in močjo

Energija je moč, ki je potrebna za opravljanje dela, medtem ko se hitrost opravljanja dela imenuje moč. Enota za merjenje energije se imenuje joules, medtem ko je watt merilna enota moči.

V načinu, kako uporabljamo besedo „delo“, v naših rutinskih dejavnostih in v znanosti, obstajajo fine razlike. Kot v našem vsakodnevnem življenju, delo vključuje fizično in duševno obremenitev, kot so ples, petje, kuhanje, kopanje, umivanje, učenje itd. Vendar pa v znanstvenem delu implicira izid sile, ki deluje na predmet, povzroči ali ustavi. - premik, ki se meri v obliki joulov.

Energija in moč sta dva temeljna pojma, povezana z delom, ki se uporablja kot sinonim, vendar nista ena in ista stvar. Torej, razpravljajmo o razlikah med njimi.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoEnergijaMoč
PomenEnergija je opisana kot sposobnost objekta za opravljanje dela.Moč namiguje na hitrost, s katero se delo izvaja na objektu.
PredstavljaKoliko dela lahko stori posameznik?Kako hitro se lahko opravi delo?
SI enotaJoulesWatt
Označeno zW.P
PretvorbaLahko se pretvori iz ene oblike v drugo.Ne more se pretvoriti iz ene oblike v drugo.
ShranjevanjeLahko se shrani.Ne more se shraniti.

Opredelitev energije

Izraz „energija“ se nanaša na sposobnost dela ali dela. Označuje človekovo vzdržljivost pri opravljanju dela, tj. Kako dolgo se lahko opravi določena dejavnost. Zato je energija povezana s časovno komponento.

Če je predmet sposoben opravljati delo, je rečeno, da ima energijo. Nadalje se lahko prenese iz enega objekta v drugega, tako da predmet, ki deluje, izgubi energijo in objekt, na katerem se opravi delo, ga pridobi. Zakon o ohranjanju energije navaja, da energija ni niti proizvedena niti uničena, ampak le spremeni njeno obliko. Različne oblike energije so:

 • Kinetična energija
 • Potencialna energija
 • Toplotna energija
 • Svetlobna energija
 • Električna energija
 • Nuklearna energija
 • Mehanska energija

Obstajata dva vira energije, ki so obnovljivi viri (tisti, ki jih je mogoče obnoviti) in neobnovljivi viri (tisti, ki ga ni mogoče obnoviti). Energetska enota SI je joules, tj. Vatna ura. Termometer, kalorimeter, bolometer itd. So več instrumentov, ki se uporabljajo za merjenje energije.

Opredelitev moči

V znanosti je moč ukrep, ki določa hitrost opravljanja dela, tj. Kako hitro ali počasi opravlja delo objekt. To je hitrost, s katero objekt opravlja dejavnost. To je količina porabe energije na enoto časa, tj. Če objekt lahko prenese več energije v manj časa, kar pomeni, da ima predmet večjo moč. Z drugimi besedami, to ni nič drugega kot neto sila, ki se uporablja za predmet s specifično povprečno hitrostjo.

Moč je količina, povezana s časom. Recimo, da so v kolesarski dirki 100 metrov A, B in C začeli voziti kolo, kjer je A dirko zaključil v 2 min, B v 1 min 40 sekundah in C v 3 min. Delo, ki ga opravijo vsi trije, pa je razlika v njihovi moči.

Standardna enota moči je Watt, izražena s simbolom W in enaka Joulovom na sekundo. Moč, ki jo prinaša stroj, se meri v moči (KM), ena moč = 746 W.

Ključne razlike med energijo in energijo

Spodnje točke pojasnjujejo razliko med energijo in močjo:

 1. Energijo lahko opredelimo kot zmogljivost objekta za opravljanje dela. Po drugi strani pa moč pomeni hitrost, s katero se delo opravi na objektu.
 2. Energija kaže, koliko dela lahko stori posameznik? ker moč predstavlja, kako hitro se lahko opravi delo?
 3. Energijo lahko merimo v smislu Joulov, ki je enaka vatnim sekundam. V nasprotju s tem je moč izražena kot Watt, ki je enaka Joules na sekundo.
 4. Energija je označena z W, moč pa je označena s P.
 5. Energija se ne proizvaja niti uničuje; spreminja se samo iz ene oblike v drugo. Nasprotno, moč se ne more preoblikovati iz ene oblike v drugo.
 6. Ohranjanje energije je možno. Vendar moči ni mogoče shraniti.

Zaključek

Torej, z zgornjo razlago, boste morda razumeli razlike med obema količinama. Medtem ko je energija količina dela, ki se opravi s silo, je moč stopnja prenosa energije iz enega objekta v drugega.

Top