Priporočena, 2022

Izbira Urednika

Razlika med znanostjo in tehnologijo

Izraza znanost in tehnologija se pogosto izgovarjata enako in se uporabljata kot sinonimi, ker sta tesno prepletena, da je njihova razlika večkrat prezrta. Znanost je vse o pridobivanju znanja o naravnem fenomenu in razlogih za takšen pojav, kot je Zakaj je nebo modro? Zakaj so listi zeleni? Zakaj pride do padavin? Kakšne so barve mavrice? Kako rastline proizvajajo hrano? In tako naprej. Ko se to znanje udejanji, rešuje človeške potrebe ali probleme, se imenuje tehnologija .

Na kratko, znanost se ukvarja s teorijami, načeli in zakoni, medtem ko se tehnologija nanaša na izdelke, procese in modele. V tem odlomku bomo razpravljali o vseh pomembnih razlikah med znanostjo in tehnologijo.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoZnanostTehnologija
PomenZnanost je metodičen način pridobivanja znanja o določenem predmetu, skozi opazovanje in eksperimentiranje.Tehnologija namiguje na praktično uporabo znanstvenih spoznanj za različne namene.
Kaj je to?To je proces raziskovanja novega znanja.Ustvarjanje novih izdelkov je uporaba zakonov znanosti.
UčinekTo je koristnoLahko je koristno ali škodljivo.
SpremeniNe spreminja se.Spreminja se nenehno
Poudari naOdkritjeIzum
Ukvarja se zŠtudija strukture in vedenja naravnega in fizičnega sveta, ustvarjanje prostorov.Prenos teh prostorov v prakso.
Metoda vrednotenjaAnaliza, sklepanje in razvoj teorijeAnaliza in sinteza oblikovanja.
UporabaUporablja se za napovediPoenostavite delo in izpolnite potrebe ljudi.

Opredelitev znanosti

Beseda znanost je razložena kot sistem pridobivanja znanja, s pomočjo eksperimentiranja in opazovanja, da bi pojasnila naravne pojave. Je metodičen in racionalen pristop k raziskovanju, kaj so predmeti v vesolju? Kako delujejo? To je disciplina, ki ima več vej, kot so fizika, kemija, biologija, geologija, botanika, psihologija itd.

Enostavno rečeno, znanost je sklop znanja, pridobljenega z analizo vseh stvari, ki obstajajo okoli nas. Znanje temelji na dejstvih in dokazih, ki se nanašajo na predmet, in ne na mnenja in osebne izbire. Torej izjav in zakonov, ki jih ustvarja znanost, ni mogoče izpodbijati, saj so dobro opazovane in preizkušene.

Znanost se lahko uporablja za razvoj najnovejše tehnologije, zdravljenje bolezni in reševanje mnogih drugih problemov. Nenehno potekajo raziskave, da bi razširili naše znanstveno znanje, kar pušča prostor za nadaljnje preiskave.

Opredelitev tehnologije

Tehnologija je kombinacija tehnike, spretnosti, procesov, oblikovanja, izdelkov itd., Ki je namenjena ustvarjanju instrumentov ali pripomočkov ali dokončanju znanstvenih raziskav. Gre za sklop znanja, ki ima praktično uporabo pri ustvarjanju, oblikovanju in uporabi izdelkov za industrijsko, komercialno ali vsakodnevno uporabo.

Obkroženi smo s stvarmi, ki jih ustvarjamo s pomočjo določene tehnologije, tj. Ali delamo, komuniciramo, potujemo, izdelujemo, varujemo podatke, poslovne in skoraj povsod. Večina ljudi uporablja tehnologijo, da poenostavi svoje delo in tudi razširi svoje sposobnosti. Zagotavlja tudi rešitev različnih znanstvenih problemov.

Ključne razlike med znanostjo in tehnologijo

Spodnje točke pojasnjujejo osnovne razlike med znanostjo in tehnologijo:

  1. Znanost je mogoče opredeliti kot organiziran način zbiranja znanja o posameznem predmetu, z različnimi opazovanji in eksperimenti. Tehnologija je praktična uporaba znanosti znanosti za različne namene.
  2. Znanost ni nič drugega kot proces raziskovanja novega znanja, medtem ko tehnologija uvaja znanstvena znanja v prakso.
  3. Znanost je zelo koristna za pridobivanje znanja o naravnem pojavu in njihovih razlogih. Nasprotno, tehnologija je lahko koristna ali škodljiva, tj. Tehnologija je hkrati blaginja in bane, tako da, če se uporablja na pravi način, lahko pomaga ljudem pri reševanju številnih težav, če pa je napačna. lahko povzroči uničenje celotnega sveta.
  4. Znanost ostaja nespremenljiva; samo dodatki so narejeni za nadaljnje znanje. Nasprotno se tehnologija hitro spreminja, tako da se nenehno izboljšuje prejšnja tehnologija.
  5. Znanost poudarja odkritja, kot so dejstva in zakoni narave. Za razliko od tehnologije, se osredotoča na izume, kot je razvoj najnovejše tehnike, da olajša delo ljudi.
  6. Znanost je proučevanje strukture in vedenja naravnega in fizičnega sveta, ustvarjanje prostorov. V nasprotju s tem se tehnologija ukvarja z uresničitvijo teh prostorov.
  7. Znanost se ukvarja z analizo, sklepanjem in razvojem teorije. Po drugi strani pa tehnologija temelji na analizi in sintezi oblikovanja.
  8. Znanost se uporablja za napovedi, tehnologija pa poenostavlja delo in zadovoljuje potrebe ljudi.

Zaključek

Če povzamemo, lahko rečemo, da znanost pozna, vendar je tehnologija narejena. Ko gre za reševanje problemov, sodelujeta obe disciplini. Znanost nam je pomagala pri pridobivanju znanja o stvareh v vesolju in tudi za napovedovanje prihodnjih rezultatov. Tehnologija nam je po drugi strani pomagala pri poenostavitvi našega dela z zagotavljanjem različnih izdelkov, ki nam pomagajo doseči boljše rezultate v krajšem času. Vendar ima tudi nekaj negativnih uporab, zato ga je treba vedno uporabiti pozitivno.

Top