Priporočena, 2024

Izbira Urednika

Razlika med maso in gostoto

Ko pogledate okoli, boste našli vrsto predmetov z različno velikostjo, obliko in teksturo. Ti predmeti so sestavljeni iz snovi, ki je prisotna v treh oblikah, kot so trdna, tekoča in plinska. Vse tri materije imajo dve skupni stvari, ki sta masa in volumen. Masa je količina snovi, medtem ko je volumen merilo prostora, ki ga zavzema predmet. Razmerje med tema dvema vidikoma snovi je znano kot gostota .

Merska enota mase je kilogram, medtem ko se gostota meri v kilogramih na kubični meter. Članek, ki vam ga predstavimo, podrobno pojasni razliko med maso in gostoto, zato si oglejte.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoMasaGostota
PomenMasa pomeni količino snovi, ki jo vsebuje predmet.Gostota objekta se nanaša na koncentracijo snovi v predmetu.
Kaj je to?To je merilo vztrajnosti.To je stopnja kompaktnosti.
LastninaZunanjiIntrinzična
ZastopajteSnov je prisotna v telesu.Masa na enoto volumna.
SI enotaKilogramKilogram na kubični meter

Opredelitev mase

Izraz „masa“ lahko razumemo kot merjenje količine snovi, ki je prisotna v nečem, tj. Koliko snovi je v predmetu. Bolj ko je predmet predmet, večja je njegova masa. Meri se v kilogramih ali v izpeljanih enotah.

Masa je skalarna količina, ki temelji na vztrajnosti. Vztrajnost je odpornost objekta, da spremeni njegovo stanje gibanja, ko je sila uporabljena. Torej ima objekt z večjo maso večjo težnjo, da se upira pospeševanju. Masa predmeta določa težo predmeta brez gravitacije, kar pomeni, da ostane konstantna, ker se masa ne spreminja s spremembo v danem trenutku.

Opredelitev gostote

Preprosto povedano, gostota je opisana kot količina mase, prisotne v snovi za dano prostornino. To je osnovna značilnost snovi, ki pojasnjuje razmerje med maso in prostornino (prostor zaseden). Določa, kako tesno so molekule predmeta pakirane v dano količino prostora.

Gostota predmeta ostane enaka, ne glede na njeno obliko in velikost. Čeprav se lahko spremeni, če se temperatura in tlak nanašata na objekt, sprememba gostote pa povzroči tudi spremembo snovi.

Razlog za potapljanje ali lebdenje večine objektov je njihova gostota, saj v predmetih, ki so manj gosto, lebdi, medtem ko je predmet z višjo gostoto ponavadi potopljen.

Ključne razlike med maso in gostoto

Kar zadeva razliko med maso in gostoto, so bistvene naslednje točke: \ t

  1. Izraz masa pomeni količino snovi, ki jo vsebuje predmet. Gostota aludira na bližino atomov v snovi, tj. Kako tesno so pakirani atomi.
  2. Masa je merilo količine vztrajnosti. Nasprotno pa je gostota stopnja kompaktnosti.
  3. Masa predmeta je zunanja lastnost, ki je odvisna od snovi, prisotne v snovi. Nasprotno, gostota predmeta pomeni lastno lastnost predmeta, ki ne temelji na količini snovi, ki obstaja v vzorcu.
  4. Masa predstavlja količino snovi, ki je prisotna v predmetu. V nasprotju s tem gostota označuje maso na enoto volumna.
  5. Merska enota mase je kilogram, medtem ko je standardna enota gostote po mednarodnem standardu kilogram na kubični meter.

Zaključek

V znanosti sta masa in gostota dva temeljna pojma, ki ju proučujemo, a se med seboj zelo razlikujeta. Tako masa kot gostota sta skalarna količina, ki ima maso, vendar ne smer. Masa objekta opisuje, kako težek je predmet, ne glede na težo, vendar pa gostota opisuje, kako kompaktna je masa predmeta, na enoto prostornine.

Top