Priporočena, 2022

Izbira Urednika

Razlika med dolžino in višino

Pomislite na trden predmet, kot je kocka, kvadra, piramida in tako naprej, ki imajo tri dimenzije, ki so dolžina, širina in višina. Dolžina se nanaša na obseg objekta, tj. Določa, kako dolgo je subjekt. Po drugi strani pa višina pomeni višino objekta; ki pove, kako visok je subjekt?

Veliko je študentov matematike, ki dvomijo o dolžini in višini predmeta, saj so ti dve dimenziji ena in ista stvar. Vendar pa to ni tako, saj imajo le skupne značilnosti, obstajajo subtilne razlike med dolžino in višino.

Preglejte članek, da boste razumeli koncept dveh dimenzij.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoDolžinaVišina
PomenDolžina je opisana kot merjenje objekta od ene točke do druge.Višina omenja merjenje posameznika ali predmeta od zgoraj navzdol.
DoločaKako dolgo je predmet?Kako visoko je predmet?
RazdaljaVodoravnoNavpično
DimenzijaNajbolj razširjena dimenzija objekta.Dimenzija, ki bi bila navadna orientacija.

Opredelitev dolžine

Dimenzija objekta, ki je najdaljša, se imenuje njegova dolžina. To je horizontalni obseg, ki se meri vzdolž X-ravnine na grafu in meri razdaljo med dvema koncema. Merilne enote dolžine so meter, centimeter, kilometer, palci, stopala, milje itd.

Dolžina se nanaša na velikost entitete, ne glede na dimenzije. Ugotavlja stopnjo, do katere je nekaj dolgo ali daleč od ene točke do druge.

Opredelitev višine

V matematiki je višina opredeljena kot merilo razdalje od spodaj navzgor, tj. Od standardne ravni do določene točke.

Višina je označena kot višina, ko govorimo o tem, v kolikšni meri je trodimenzionalni objekt, kot so gore, drevesa ali zgradba, visok ali visok, od morske gladine. Meri navpično razdaljo od najnižje do najvišje točke. Višina človeka kaže, kako visok je.

Ključne razlike med dolžino in višino

Spodaj navedene točke so znatne, kar zadeva razliko med dolžino in višino:

  1. Dolžina je v bistvu merjenje objekta do konca. Nasprotno, višina je merjenje razdalje predmeta od baze do vrha.
  2. Dolžina ugotavlja stopnjo, do katere je nekaj dolgo, medtem ko je višina kazalec stopnje, do katere je nekdo ali nekaj visok.
  3. Medtem ko je dolžina merjena vzdolž osi X, je v bistvu horizontalna stran nečesa, višina je poravnana z osjo Y, ki predstavlja navpično stran nečesa.
  4. Dolžina ni nič drugega kot najdaljša faza objekta. Nasprotno pa je višina tista stran predmeta, ki bi bila navzgor v normalni orientaciji.

Podobnosti

  • Dolžina in višina sta linearni meritvi tipa.
  • Merijo se v enotah razdalje.
  • Izraženo v stopinjah, palcih, metrih, jardih itd.

Zaključek

Zato je z zgornjo razpravo jasno, da sta ti dve različni pojmi geometrije, ki se pogosto razumejo skupaj, vendar to ne pomeni, da sta eno. Položaj objekta igra ključno vlogo pri določanju, katera dimenzija je višina in katera je dolžina, ker se meritve spreminjajo s spremembo položaja, v bistvu višina predmeta postane njena dolžina in dolžina zavije. kot njegova višina.

Top