Priporočena, 2023

Izbira Urednika

Razlika med dejavniki in množicami

Matematika je igra številk, kjer preučujemo število, vrste in koncepte, ki se nanašajo nanj. Aritmetika je tista veja matematike, ki se osredotoča na lastnosti in manipulacijo številk. Dejavniki in mnogokratniki so dva ključna pojma, ki se skupaj preučujeta v aritmetiki, na osnovni ravni. Faktor je število, ki ne pušča nobenega ostanka za tem, ko razdeli določeno število.

Nasprotno, mnogokratnik je število, ki ga dosežemo z množenjem danega števila z drugim. Čeprav so številni faktorji končni, so mnogokratniki neskončni.

Na prvi stopnji se ti dve pojavita enako, vendar obstajajo številne razlike med dejavniki in mnogimi, ki smo jih razložili v tem članku.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoDejavnikiVečkratnik
PomenFaktor se nanaša na natančen delitelj dane številke.Večkratni namig na rezultat, ki ga dobimo, ko pomnožimo dano število z drugim številom.
Kaj je to?To je številka, ki jo je mogoče pomnožiti, da dobimo drugo številko.To je izdelek, pridobljen po pomnožitvi števila s celim številom.
Število faktorjev / mnogokratnikovKončniNeskončno
IzidManj ali enaka dani številki.Večja ali enaka dani številki.
Uporabljena operacijaOddelekMnoženje

Opredelitev dejavnikov

Izraz „faktorji“ pomeni številke, ki popolnoma razdelijo dano število, tj. Npr. 2 je eden od številnih dejavnikov 8, saj pri deljenju 8 z 2 dobimo 4 in ne pustimo nobenega ostanka. Drugi dejavniki 8, ki so 1, 4 in 8.

Poleg tega so dejavniki tisto, kar lahko pomnožimo z drugo številko, da dobimo zahtevano število. Obstaja najmanj dva faktorja vsake številke, tj. 1 in samo število.

Če želite ugotoviti faktorje dane številke, morate identificirati številke, ki enakomerno delijo to določeno število. In da to storite, začnite desno od številke 1, saj je faktor vsake številke.

Opredelitev večkratnikov

V matematiki je produkt dveh celih števil opredeljen kot množica števil. Npr. 2 × 4 = 8, tj. 8 je večkratnik 2 in 4. Poleg tega je za dano število večkratno število, ki ga lahko natančno razdelimo z danim številom, na koncu ne pusti nobenega ostanka. .

Ni konec večkratnikov dane številke. Vsaka številka je večkratnik 0 in sama.

Če želite izvedeti večkratnike danega števila, morate to posebno število pomnožiti s številkami, ki se začnejo s številko 1. Rezultatna številka, po množenju danih števil, je večkratnik dane številke.

Ključne razlike med dejavniki in množicami

V nadaljevanju navedene točke so bistvene, kar zadeva razlike med dejavniki in mnogokratniki:

  1. Faktorji so opisani kot seznam števil, od katerih je vsaka dano število v celoti, tj. Popoln delitelj števila. Po drugi strani pa se lahko mnogokratniki razumejo kot seznam številk, ki so dejansko izdelki te številke.
  2. Faktor je število, ki ga je mogoče pomnožiti s posebnim številom, da dobimo drugo številko. Nasprotno pa so mnogokratniki produkt, ki se doseže po pomnožitvi števila s celim številom.
  3. Število faktorjev določenega števila je omejeno, vendar je število multiplik danega števila neskončno.
  4. Dejavniki so manjši ali enaki določenemu številu. Za razliko od večkratnikov, ki so večje ali enako dani številki.
  5. Operacija, ki se uporablja za pridobitev faktorjev za določeno število, je delitev. Nasprotno pa je operacija, ki se uporablja za pridobivanje večkratnikov števila, množenje.

Primer

Recimo, da obstajata dve številki 2 in 6, kjer je 2 faktor 6, potem bo 6 v bistvu mnogokratnik 2. Zato je s to razlago mogoče razumeti, da je število večkratno od vseh njegovih dejavnikov, na primer v naš primer 6 je večkratnik vseh njegovih dejavnikov, tj. 1, 2, 3 in 6.

Zaključek

Če povzamemo, lahko rečemo, da so faktorji številke, ki jih je mogoče pomnožiti, da dobimo drugo številko. Po drugi strani pa so multipli produkt, ki ga lahko dobimo tako, da pomnožimo število z drugim. Če ima število samo dva faktorja, to je 1 in sama, potem bo to število znano kot praštevilo.

Top